Andelsjordbruk

Lyckeröd Lantgård  andelsjordbruk( CSA )

Tanken med ett andelsjordbruk är att du som konsument kan vara med och stödja din lokala bonde genom att betala din andel av skörd/ produkter i början av året då bonden har sina största utgifter. Genom att betala för en andel stödjer du det lokala småskaliga lantbruket som producerar god och nyttig mat. På så sätt medverkar du även till att minimera den ekonomiska risken så att bonden kan fokusera på en hållbar och långsiktig utveckling av jordbruket.

Vi tar paus i andelsjordbruket under 2019 men vi finns kvar  och odlar på, vi återkommer om hur vi bäst kan tillgodose fler än det egna hushållet med ekologiska goda grönsaker. :-)


Kommentarer

Populära inlägg